P3-4 Gàidhlig

Tha 16 sgoilearan againn ann an clas 3-4 Gàidhlig.  Is toil leinn a’ leughadh, sgrìobhadh agus a’ cunntais. Is toil leinn ag ionnsachadh mun t-saoghal mun cuairt oirnn agus tha sinn gu math spòrsail.
 
Bi sinn ag ionnsachadh sgilean ealain le a Bh Ph NicNèill.  Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu na Ròmanaich is mu na rudan as urrainn dhuinn a dhèanamh gus ar n-àranneachd a chumail àlainn. Tha Gàidhlig gu math cudromach dhuinn agus bi sinn a’ feuchainn ar sgilean cànain a bhrosnachadh. 

%d bloggers like this: