P5-7 Gàidhlig

Tha 16 sgoilearan againn ann an clas 5/6/7. Ann an teirm 1, dh ’ionnsaich sinn mu na Seann Ghreugaich agus a-nis, tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Afganastan agus gnìomhachas an sgadain. Tha sinn a’ coimhead air adhart ris a’chòrr den bhliadhna sa chlas agus tha tòrr ionnsachadh romhainn fhathast.

Photo by Sharon McCutcheon on Pexels.com
%d bloggers like this: